...

Magdalena Bínová terapeutka

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším/mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám/mi své osobní údaje. My zodpovídáme/já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme/prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Magdaléna Bínová, Malá strana 7, Mokré Lazce  a datum narození 4.1.1984 a provozuji  webovou stránku www.magdalenabinova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 705972697 nebo na e-mail: info@magdalenabinova.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme/ prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme/budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme/plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám/ umožním a budeme/budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme/zpracovávám osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail,  nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních
sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu X let od poslední
objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu X let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu X let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace – živé akce např. atd…doplňte své účely zpracování
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme/e osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním/e je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijali/Přijal/Přijala jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů, zejména.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji/naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme/nedokáži zajistit
vlastními silami, využíváme/využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než my/já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
doplňte podle sebe
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google
účetní firma…
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu/rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme/slibuji vám však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
//NEBO Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Předávání dat mimo Evropskou unii

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: info@magdalenabinova.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás/mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme/zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracováváme/zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme/provádím
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň XX dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme/nechci na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme/vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme XXX
dní.
V některých případech jsme/jsem vázáni/vázán/a zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažeme/smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme/budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc
rádi /budu rád/a pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás/mě,
abychom/abych s tím mohli/mohl/a něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám/e jste-li můj/náš zákazník na
základě našeho/mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám/e vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů, kterou najdete ZDE >>

Cookies

CO JE TO COOKIES?

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, neboli vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vaše zařízení rozeznat a podle toho stránky přizpůsobit, provést analýzu chování návštěvníků, zobrazit určitý obsah aj.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, aby se vám zobrazovaly webové stránky a fungovaly vám tak jak mají nebo abychom věděli, že jste (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Analytické – tyto pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně upravit.

JAK COOKIES ZPRACOVÁVÁME?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich by se vám stránky nemohly bezpečně a správně zobrazit.

Analytické cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

JAK ZABRÁNIT POUŽÍVÁNÍ COOKIES?

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu se zpracováním. Dál můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče nebo webové stránky prohlížet v tzv. anonymním režimu. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete zde:

Prosím, mějte na paměti, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

KDO PRO NÁS COOKIES ZPRACOVÁVÁ?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. Viz tabulka níže…

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics,  mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název

Typ

Kdo ji využívá

Expirace

Co dělá (účel)

_ga

Analytická

Google Analytics

2 roky

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

_ga_#

Analytická

Google Analytics

2 roky

Služba Google Analytics shromažďuje údaje o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku, a také o datumu první a poslední návštěvy.

wf-csrf

Funkční

Magdalena Bínová

Session

Zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.

wf-csrf.sig

Funkční

Magdalena Bínová

Session

Zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.

wf-order-id

Funkční

Magdalena Bínová

14 dní

Tento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem – soubor cookie je nezbytný pro provádění bezpečných transakcí na webových stránkách.

wf-order-id.sig

Funkční

Magdalena Bínová

14 dní

Tento soubor cookie se používá ve spojení s platebním oknem – Soubor cookie je nezbytný pro bezpečné provedení platebních transakcí na webových stránkách.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejasnosti řešit nejprve s námi.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad zpracovávání osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese magdalena.kouc@gmail.com.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2024.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.