...

Magdalena Bínová terapeutka

Magda Binova

seberozvoj - Magdalena Bínová | EFT a NLP terapeut

Dovolme si opravdu žít

Tuhle na mě na facbooku vyskočil on-line kurz nějaké Elišky.  Vypadala sympaticky, tak jsem si její nabídku pustila, ale Eliščin projev mě rozčaroval. Bože ta ve mně vzbuzovala takovou změť pocitů, nevím, jak to nazvat slušně, řekněme, že mě něco na ní pořádně vytáčelo. Jak je uvolněná, radostná, a to všechno si dovolí klidně ukázat […]

Dovolme si opravdu žít Read More »

O nedostatku peněz

Nedaří se vám vydělat tolik peněz, kolik byste chtěli?

Řešíte nedostatek peněz? Zakopaný pes může být v dětství.  Malé dítě je jako houba. Nasává domácí prostředí všemi smysly, ani nad tím nepřemýšlí. Pocity a celková domácí atmosféra se kódují hluboko do podvědomí.  Jak to pak v dospělosti asi vypadá, pokud například dítě slýchalo věty typu:  „To si nemůžeme dovolit. Copak kradu? Myslíš, že peníze

Nedaří se vám vydělat tolik peněz, kolik byste chtěli? Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.